Szkolenie techniczne grupy PSR

W dniu 10 stycznia 2018 roku w hotelu Iness w Łodzi odbyło się szkolenie techniczne dla handlowców z grupy PSR, w której skład wchodzą cztery firmy: Agrochest, AgroAS, AdlerAgro i Agrosieć. Celem szkolenia było wdrożenie nowych strategii i udoskonalenie wiedzy, z którą nasi handlowcy będą mogli efektywnie wspierać i pomagać rolnikom.

Dnia 9 lutego 2024 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu profesora Jacka Długosza na temat dostępności składników pokarmowych względem bioróżnorodności gleby. Profesor Grzegorz Lemańczyk przedstawił wykład na temat hybrydowej ochrony fungicydowej roślin pt. ,,Hybrydowa ochrona fungicydowa roślin-przyszłość czy konieczność”. Błażej Serkowski oraz Hubert Jasiński przedstawili innowacyjny wpływ naszych produktów na zdrowy rozwój roślin. Po zakończonej konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz osiągniętymi plonami w ostatnich latach.