Warsztaty Polowe z Timac

Dziś w Jarosławcu razem z firmą Timac przeprowadziliśmy warsztaty polowe. Tematyka spotkania dotyczyła nawożenia, sposobów utrzymania lucerników i użytków zielonych.