Materiał siewny – rzepak ozimy

Wybór materiału siewnego to pierwszy krok w uzyskaniu wysokich plonów. 

W swojej ofercie posiadamy dwie odmiany rzepaków hybrydowych: Artemis oraz Manhattan, oraz jedną odmianę rzepaku populacyjnego: Ocelot. 

Rzepaki hybrydowe każdego roku biją rekordy plonowania, natomiast rzepak populacyjny odznacza się stabilnym plonem na różnych rodzajach gleb. 

Rzepak ozimy Artemis LG to odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy –TuYV. Artemis LG posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi odporność na suchą zgniliznę kapustnych, charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Rzepak ozimy Manhattan idealnie dopasowuje się do wcześniejszych terminów siewu, posiada podwyższoną odporność na osypywanie łuszczyn oraz jest odporny ma zgniliznę twardzikową i wertycyliozę.

Rzepak ozimy Ocelot posiada wybitną adaptację do trudnych warunków glebowych i pogodowych, zawdzięcza to silnemu systemowi korzeniowemu, odmiana bardzo wcześnie kwitnąca i średnio wcześnie dojrzewająca.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z doradcą lub Panią Emilią: 660 444 754 

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.