InU PLUS

Wydłuża dostępność azotu

Podnosi efektywność inwestycji w nawóz

Zapobiega stratom azotu

Dzięki niemu rośliny dłużej pobierają azot w optymalnych dla prawidłowego wzrostu ilościach. Minimalizuje ryzyko uszkodzenia siewek kiełkujących roślin.

Zwiększa wysokość i jakość plonów. Ogranicza koszty nawożenia dzięki zmniejszeniu częstotliwości nawożenia z 3 do 2 razy.

Zmniejsza negatywne oddziaływanie nawozów na środowisko. Nawóz z dodatkiem inhibitora spełnia wymóg ustawy nawozowej z dn. 1 sierpnia 2021 r

Czy wiesz, że azot z nawozów nie jest łatwo przyswajalny dla roślin? Dzieje się tak za sprawą mikroorganizmów zawartych w glebie, które wytwarzają enzym zwany ureazą. Nawóz mocznikowy po zetknięciu się z glebą bardzo szybko przemienia się w amoniak. Tym samym w ciągu 2-4 dni tracimy bezpowrotnie znaczną część cennego azotu, zamiast zatrzymać go dla roślin. 


Jak zaradzić utracie azotu?

Stosując inhibitor ureazy InPLUS! Dzięki niemu skutecznie obniżysz aktywność ureazy w glebie. Pozwoli to wydłużyć proces przemiany mocznika w amoniak i zredukuje jego emisje do atmosfery. W rezultacie zatrzymasz azot z nawozu na dłużej w glebie, czyniąc go dłużej dostępnym dla roślin


Dodatkowe korzyści stosowania InPLUS

InU PLUS Wydłuża dostępność azotu Podnosi efektywność inwestycji w nawóz Zapobiega stratom azotu Jak działa inhibitor ureazy? Dzięki niemu rośliny dłużej pobierają azot w
Jeżeli twoja uprawa narażona jest na działanie jednego lub więcej z powyższych czynników, warto wziąć pod uwagę zastosowanie inhibitora ureazy.
Idealny w czasie suszy, wysokich temperatur zarówno gleby, jak i powietrza Czynniki te, podobnie jak wysokie pH gleby zwiększają ryzyko, a także tempo strat azotu z nawozów mocznikowych.
Pozwala na elastyczna reakcję stosownie do ryzyka i warunków atmosferycznych Decyzję o zastosowaniu inhibitora ureazy możesz podjąć tuż przed nawożeniem, w dniu aplikacji nawozu.
Może być równocześnie stosowany ze wszystkimi środkami ochrony roślin Inhibitor ureazy zawarty w moNolith46 miesza się ze wszystkimi środkami ochrony roślin dotychczas przebadanymi.


Ryzyko strat azotu

Nawozy ciekłe zawierające mocznik są szczególnie podatne na ulatnianie się amoniaku (straty azotu). Dzieje się tak dlatego, że aby azot z nawozu mógł być pobrany przez roślinę, musi zostać przekształcony przez enzym ureazy. Jednakże gdy gleba jest ogrzana, sucha i wieje ciepły wiatr w trakcie nawożenia, następuje bardzo szybka konwersja mocznika. Powoduje to gwałtowny wzrost pH gleby, a jon amonowy powstały w wyniku rozkładu mocznika przekształca się w gazowy amoniak, który ulatnia się do atmosfery. Podsumowując, znaczna część azotu z wysianego nawozu bezpowrotnie ucieka w powietrze, zanim zostanie pobrana przez roślinę.


Czynniki ryzyka strat azotu

  • Temperatury gleby i powietrza są wysokie
  • Przewiduje się że opady atmosferyczne w ciągu 48 godzin od wysiania nawozu będą poniżej 10 mm
  • Gleba ma odczyn alkaliczny (wysokie pH)
 
Jeżeli twoja uprawa narażona jest na działanie jednego lub więcej z powyższych czynników, warto wziąć pod uwagę zastosowanie inhibitora ureazy.


Dawkowanie InU Plus