Oferowany Państwu materiał siewny jęczmień ozimy jest reprodukowany i przygotowany przez Dział Nasion Agrochest. Dzięki posiadanej linii nasiennej
opartej na technologii PETKUS, ścisłemu nadzorowi plantacji nasiennych,
kwalifikacji polowej, próbobraniu i całemu procesowi produkcji, nasiona Agrochest charakteryzują się najwyższą jakością.

Jesteśmy przekonani, że oferowane odmiany zbóż ozimych zainteresują Państwa, a ich wybór będzie trafną decyzją.

Odmiany zostały starannie dobrane pod względem cech
użytkowych i wymagań glebowych naszego rejonu. Tworząc ofertę
mieliśmy na uwadze potencjał plonowania w warunkach Wielkopolski
i ­Kujaw. Zwracamy uwagę na interesujące odmiany: jęczmień ozimy
Quadriga.