Zapoznaj się z szeroką gamą środków ochrony roślin pod uprawę kukurydzy.

Propozycja ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2022