DSV Country

Opis

Jak prawidłowo założyć nowy użytek zielony


Mechaniczne odnawianie użytków zielonych
Przy mechanicznym odnawianiu użytków zielonych proponuje się najpierw zniszczenie starej darni za pomocą frezarki lub brony talerzowej zanim zostanie ona zaorana. W celu usunięcia uporczywych chwastów sensownym byłoby zastosowanie herbicydu o działaniu totalnym. Sam siew powinien odbywaćsię w glebę osiadłą. Czasem konieczne może być wałowanie jej przed i po siewie. Wysiew nasion powinien być płytki (1-2 cm) i w wąskich rzędach lub, jeżeli to nie jest możliwe, metodą „na krzyż”połową ilości dawki siewu. Taki sposób wysiewu zapewni nam szybkie i równomierne zwarcie runi.

Bezorkowa metoda odnawiania użytków zielonych
Metodę bezorkową stosuje się na glebach, nie nadających się do orki (mocno zakamienione, torfy niskie). Starą ruń o wysokości ok. 15 cm, opryskuje się herbicydem o działaniu totalnym. Właściwy siew należy wykonać siewnikiem z redlicami posiadającymi krój talerzowy lub specjalnym siewnikiem do podsiewu. Rzędy powinny być jak najwęższe lub należy wykonać wysiew „na krzyż” połową ilości nasion. Wałowanie po siewie zapewnia nasionom kontakt z glebą i dostęp do wody. W obu przypadkach odnawianie użytków zielonych najlepiej jest wykonać w terminach: wiosną –do końca kwietnia i latem od połowy lipca do połowy sierpnia.

Dalsze działania wpływają na długotrwały sukces
Nowe zasiewy są w początkowym okresie rozwoju narażone na silną konkurencję ze strony chwastów. W wysiewie lipiec/sierpień jednak, presja chwastów jest z reguły wyraźnie słabsza niż w podczas wysiewu wiosennego. W każdym jednak przypadku presja chwastów w nowo założonych użytkach powinna zostać ograniczona przez wczesny wypas lub tzw. koszenie odchwaszczające. Poprzez te działania nastąpi jednocześnie pobudzenie roślin do krzewienia. W roku siewu powinniśmy zrezygnowaćz ewentualnego wylewania gnojowicy.

Wskazówka:
Przy wiosennym wysiewie możemy zastosować domieszkę 10 kg/ha życicy westerwoldzkiej jako rośliny ochronnej, która jednocześnie wpłynie korzystnie na plon zielonej masy w roku siewu.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas