Patentkali®

Patentkali® – Nr 1 w uprawach wrażliwych na chlorki

Patentkali® jest nawozem potasowym zawierającym duże ilości magnezu i siarki. Składniki mają postać siarczanów, są rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny.

Opis

Charakterystyka

 • Patentkali®jest nawozem potasowym zawierającym duże ilości magnezu i siarki. Składniki mają postać siarczanów, są rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny.
 • Działa niezależnie od pH gleby i można go stosować na wszystkich stanowiskach.
 • Dzięki optymalnej granulacji i sypkości możliwe jest dokładne rozprowadzanie na znacznych szerokościach wysiewu.
 • Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, Patentkali®jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

Stosowanie

 • Dzięki niskiej zawartości Cl – max. 3 %, Patentkali®jest przeznaczony dla upraw wrażliwych na chlorki. Stosuje się go w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
 • Zawiera dużą ilość siarki (42,5 % SO3), stosowany jest więc na uprawy wykazujące wysokie zapotrzebowanie na ten minerał (rzepak, słonecznik, kapustne, cebula, por). Polepsza również wykorzystanie azotu.
 • Przeznaczony głównie do nawożenia ziemniaków skrobiowych, uszlachetnionych, warzyw, owoców, winorośli, słonecznika i innych upraw specjalnych.
 • Może być stosowany krótko przed wysiewem lub sadzeniem. Możliwe jest też nawożenie pogłówne.
 • Na glebach konieczne jest stosowanie w okresie wiosennym.

Zalecane nawożenie

Stosowana ilość Patentkali® jest uzależniona od następujących czynników:

 • Zapotrzebowanie uprawy na potas i magnez z uwzględnieniem płodozmianu.
 • Zasobność gleby w potas i magnez, dynamika gleby.
 • Wymagania różnych upraw wobec składników pokarmowych (np. zapotrzebowanie ziemniaków na magnez, zapotrzebowanie kapustnych na siarkę).
 • Ilość składników pokarmowych dostarczanych z nawozami organicznymi.

Zalecane nawożenie niektórych upraw

Uprawa Patentkali®
(kg ha
-1)
Ziemniaki 600 – 1.200
Kapustne i korzeniowe 800 – 1.200
Sadownictwo 400 – 600
Winorośl 300 – 400
Jagodowe 600 – 800
Warzywa liściowe 600 – 800
Szkółki leśne 300 – 500

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas