TORES 250 EC

Synthos Agro 

difenokonazol – 250 g/l

Opis

OPIS DZIAŁANIA

Tores 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i wiśni przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa – zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób,
od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (BBCH 60–65).

Jabłoń
• Parch jabłoni – środek stosować zapobiegawczo co 10–14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57–72).

Wiśnia
• Drobna plamistość drzew pestkowych – środek stosować po kwitnieniu, od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71–78).

• Pszenica ozima
Brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od fazy 3 kolanka do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 33-
55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku
konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku
nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi
Etykieta środka Tores 250 EC – załącznik do decyzji MRiRW
natomiast od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50%
kwiatostanu) (BBCH 53-55).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
• Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH
33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku
konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku
nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi
natomiast od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50%
kwiatostanu) (BBCH 53-55).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
• Ziemniak
Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych
objawów choroby, od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe (1-2 mm) pierwszego
kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 51-91).
Liczba zabiegów: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Burak cukrowy
Chwościk buraka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 – 0,4 l/ha
Środek w niżej z zalecanych dawek stosować w warunkach mniejszej presji choroby.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych
objawów choroby, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni
gleby) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH31-49).
Liczba zabiegów: 2
Etykieta środka Tores 250 EC – załącznik do decyzji MRiRW
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas