Nawożenie dolistne zbóż

Nawożenie dolistne zbóż

Jaka jest różnica jakościowa pomiędzy nawożeniem gleby a dokarmianiem dolistnym zbóż? Zastosowanie odpowiednich dawek składników doglebowych zapewnia roślinom możliwość przyswojenia z gruntu podstawowych mikroelementów. Jednak jeśli z różnych względów pobieranie składników z gleby jest utrudnione, np. wskutek susz, nadmiernej wilgotności czy uszkodzenia systemu korzeniowego, to nawożenie doglebowe nie wystarcza, dlatego dobrze jest dostarczać składniki dolistnie. Takie dokarmianie zbóż jest szybkie i efektywne.

CZEGO POTRZEBUJĄ ZBOŻA?

Zboża potrzebują wielu składników odżywczych. Jeśli zabraknie im choćby jednego makro- lub mikroelementu, wówczas wewnątrz nich dochodzi do zakłócenia procesów metabolicznych. Wskutek tego rośliny stają się bardziej podatne na niekorzystne warunki zewnętrzne, a plon jest mniejszy i gorszy. Wśród mikroelementów najważniejsze są miedź, mangan i cynk. Ten pierwszy pierwiastek jest szczególnie ważny, ponieważ spełnia on ogromną rolę w funkcjonowaniu enzymów regulujących oddychanie roślin oraz w tworzeniu związków żelaza, które są konieczne do syntezy chlorofilu. Uodparnia zboża na choroby, a także pomaga przy rozwoju tkanki mechanicznej, chroniąc tym samym zboże przed wyleganiem. Jeśli uprawa rośnie na glebie luźnej, o odczynie obojętnym i alkalicznym, to możemy się spodziewać, że rośliny będą potrzebowały więcej manganu. Mangan bierze udział w procesach fotosyntezy oraz reguluje przemiany związków azotowych, dzięki czemu wpływa korzystnie na odporność roślin, chroniąc przed chorobami i minimalizując podatność roślin na szkodliwy wpływ niskich temperatur. Zboża w mniejszym stopniu pobierają bor i molibden.  Pierwiastki te są najbardziej deficytowe w polskich glebach.

JAKI JEST NAJLEPSZY MOMENT NA NAWOŻENIE DOLISTNE ZBÓŻ?

Nawożenie dolistne sprawdza się najlepiej w fazach intensywnego wzrostu rośliny. Najlepiej wykonać je w konkretnych okresach wzrostu rośliny, tj. między fazą krzewienia a fazą kłoszenia.

Zabiegi najlepiej prowadzić w odniesieniu od konkretnych potrzeb. Należy także pamiętać, że w dokarmianiu dolistnym powinno się stosować roztwory o niskim stężeniu, aby zapobiec uszkodzeniom rośliny.

Opryski najlepiej przeprowadzać w pochmurne dni o dużej wilgotności powietrza. Sucha pogoda i silne nasłonecznienie mogą tylko zaszkodzić roślinom. Równie niebezpieczne są przymrozki, dlatego najlepiej nawozić około 2-3 dni po nocy, w której wystąpiły.

Trzeba dopilnować, aby przed i po zabiegu nie padał deszcz. Najwłaściwsze pory do wykonania nawożenia to ranek i wieczór.

DLACZEGO WARTO DOKARMIAĆ ZBOŻA DOLISTNIE?

Dokarmianie dolistne doskonale sprawdza się w latach z niewielką ilością opadów, które są niezbędne do prawidłowego rozpuszczenia się nawozów doglebowych i przemieszczania się składników w głąb podłoża. Zabieg niweluje bowiem stres rośliny spowodowany powstałymi niedoborami substancji odżywczych. W strategii nawożenia najlepiej uwzględnić wszystkie makro- i mikroelementy.

CZY WARTO STOSOWAĆ WIELOSKŁADNIKOWE NAWOZY DOLISTNE?

Roślina z pewnością poinformuje nas o niedoborach konkretnych składników. Czy warto jednak zwlekać z zastosowaniem nawozu? Z dokarmianiem nie powinniśmy czekać na wyraźne sygnały niedoborów. Lepiej robić to profilaktycznie, ponieważ stosowanie kompleksowych mieszanin działa wspomagająco i pozwala zabezpieczyć roślinę. Stosowanie wieloskładnikowych nawozów dolistnych pomaga zlikwidować utajone, czyli niewidoczne gołym okiem, objawy niedoboru określonych składników. Przy okazji kompleksowych oprysków można wykonać także inne zabiegi, takie jak ochrona fungicydowa i insektycydowa.

KIEDY STOSOWAĆ SKONCENTROWANE NAWOZY DOLISTNE?

Jeśli spodziewamy się deficytów konkretnego składnika, to najlepiej położyć nacisk na konkretne pierwiastki i sięgnąć po skoncentrowane, pojedyncze chelaty, jak miedź, mangan czy cynk. Nawozy na bazie chelatów zawierają pierwiastki, które są z łatwością przyswajalne. Są także lepsze od soli pod względem mieszalności i stabilności pH cieczy roboczej.

Dolistne dokarmianie zbóż ma wiele zalet. Stymuluje rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju, wspomaga regenerację systemu korzeniowego, aktywuje procesy metaboliczne i podnosi odporność zbóż w warunkach stresowych. Komplet podstawowych mikro- i makroelementów można z powodzeniem dostarczyć zbożom w postaci szeroko rozbudowanemu programowi nawożenia Agrochest.

Koniecznie poznaj nasze produkty: https://agrochest.pl/oferta-1/mikronawozy/ 

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.