Termin siewu kukurydzy – na co należy zwrócić uwagę?

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, a optymalny termin siewu uzależniony jest od temperatury gleby, która powinna wynieść ok. 8ºC. W warunkach Polski najczęściej przypada to na okres od 20.IV do 05.V. Wśród odmian kukurydzy możemy wyróżnić dwa typy: flint i dent. Odmiany typu DENT wymagają temperatury minimum 8 – 10°C, aby zakiełkować, a optymalna temperatura to 12°C. Odmiany typu FLINT wymagają minimum 6°C, aby zakiełkować, a optymalna temperatura do siewu to 8°C.

W praktyce bardzo wczesne siewy odbijają się na wschodach roślin, zwłaszcza, że ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków jest bardzo duże. Plantacje wysiane w nieogrzaną glebę często do uzyskania pełni wschodów mogą potrzebować nawet 12-15 dni, podczas gdy te z końca kwietnia uzyskują tę fazę już po 5-7 dniach. Można zatem stwierdzić, że aby uzyskać wyrównane i szybkie wschody kukurydzy najistotniejsze są dwa czynniki: po pierwsze ciepła gleba, a po drugie odpowiednia jej wilgotność i to właśnie ze względu na obawę przed nadmiernym przesuszeniem gleby rolnicy decydują się na wczesne zasiewy, nawet w pierwszych dniach kwietnia. Zazwyczaj te skrajnie wczesne terminy się nie udają.

Ostatnie lata pokazały, że kukurydzę jest najlepiej siać pod koniec kwietnia. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku nie do pomyślenia było, aby planować siew kukurydzy na kwiecień, jednak aktualne zalecenia dotyczące optymalnego terminu siewu od tego czasu uległy przyspieszeniu o ok. 2 tygodnie, co jest spowodowane ociepleniem klimatu i postępem hodowlanym.

Termin siewu kukurydzy ustalamy na podstawie temperatury gleby. Przydatne w jej ustaleniu mogą być termometry glebowe wbite na głębokość siewu kukurydzy.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.