Wiosenne odchwaszczanie zbóż

Wiosenne odchwaszczanie zbóż

Wiosenne zabiegi herbicydowe w dużym stopniu zależą od warunków takich jak: temperatura powietrza czy wilgotność gleby. Pierwszy czynnik jest szczególnie ważny w przypadku herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, które do pełni skuteczności wymagają stosunkowo wysokich temperatur.

Przy kapryśnej wiosennej pogodzie często trudno znaleźć optymalne okno zabiegowe do oprysków. Warto więc wspomóc działanie herbicydów dodając odpowiedni adiuwant, który pomoże pokryć cieczą roboczą rośliny oraz zwiększy wnikanie substancji czynnych do liścia chwastu. Zwiększanie skuteczności herbicydów przy pomocy adiuwantów jest istotne w przypadku zwalczania takich chwastów jak: miotła zbożowa, mak polny, fiołek czy chaber bławatek.

Powyższe chwasty świetnie zimują, powierzchnia liści pokryta jest grubą warstwą kutikuli co znacząco ogranicza wnikanie substancji czynnej herbicydu. Chwasty, które wykiełkowały przed zakończeniem wegetacji jesienią będą wykazywały bardziej zaawansowany rozwój po jej wznowieniu wiosną. Warto pamiętać, że wiele gatunków niezwalczonych podczas jesiennego zabiegu, może wskazywać na wystąpienie odporności na daną substancję aktywną. W takim przypadku, wybierając wiosenny preparat, należy zwrócić uwagę na dobór substancji o odmiennym mechanizmie działania niż herbicyd stosowany jesienią. Najlepsze efekty możemy również osiągnąć poprzez zastosowanie kilku substancji czynnych, które w odmienny sposób będą oddziaływały na chwasty. Połączenie substancji aktywnych rozszerzy nam również gamę zwalczanych chwastów. Poniżej prezentujemy Państwu technologię herbicydową rekomendowaną przez firmę Agrochest:

Technologia herbicydowa zbóż

 

HEXYPYR 200 EC– fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%). Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5–10 dniach.

Chwasty wrażliwe – chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe – fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

Stosowanie środka: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime – wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH32).

 

BAZOKA 750 WG– tribenuron metylu (związek z grupy sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%). Herbicyd selektywny o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie. Środek pobierany jest głównie przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie. W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów odgałęzionych, co prowadzi do inhibicji biosyntezy białek. Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Chwasty wrażliwe – gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity, jasnota purpurowa.

Chwasty średnio wrażliwe – jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna.

Chwasty średnio odporne – fiołek polny.

Stosowanie środka: Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime – wiosną, od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20–39).

SUNDA– fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,6%). Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania środka w zależności od warunków atmosferycznych widoczne są po upływie 2–4 tygodni od jego zastosowania. Pierwszym objawem jest zahamowanie wzrostu, następnie pojawiają się zmiany zabarwienia często antocyjanowe lub chloroza i czerwienie liści szczególnie na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołków wzrostu. Środek niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe – owies głuchy.

Chwasty średnio wrażliwe – miotła zbożowa.

Chwasty średnio odporne – wiechlina roczna.

Stosowanie środka:  Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto: środek stosować wiosną, od początku fazy rozwoju liścia do fazy drugiego kolanka (BBCH 10-32).

KOMPAN PLUS– Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.