Nawożenie kukurydzy – jaki nawóz pod kukurydzę?

Kukurydza, choć należy do jednych z najbardziej wydajnych roślin zbożowych, ma także spore wymagania: potrzebuje ciepła, prawidłowego stanowiska oraz zbilansowanego nawożenia. Jest to roślina, która dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe z nawozów naturalnych. Odpowiednio wyważone dokarmianie pozwala na uzyskanie wysokiego plonu i wspomaga odporność rośliny na stresy środowiskowe. Jaki nawóz pod kukurydzę wybrać? Podpowiadamy.

JAK UPRAWIAĆ KUKURYDZĘ?

Co prawda kukurydza wytrzymuje przymrozki do -3ºC i kiełkuje w glebie już w temperaturze 6ºC, jednak równomierne wschody można uzyskać dopiero w temperaturze 9-10ºC. Ma dobrze rozwinięty i głęboki system korzeniowy, który pozwala jej przetrwać w okresach suszy. Lubi jednak wilgoć i to ona sprzyja produkcji dużych plonów. Moment największego zapotrzebowania na wodę przypada na okres kwitnienia. Natomiast w czasie dojrzewania jej rozwojowi sprzyja sucha i słoneczna pogoda. Kukurydza ma także określone wymagania glebowe. Preferuje lekkie podłoże i niskie torfy. Najlepsza dostępność składników pokarmowych możliwa jest przy zapewnieniu odpowiedniego odczynu gleby. Roślina ta może być uprawiana w szerokim zakresie pH gleby, który wynosi 6-7 pH dla gleb średnich i ciężkich a 5,5-6 pH dla gleb lekkich. Bardzo istotna jest także zasobność podłoża w składniki pokarmowe, ponieważ kukurydza niezbędne do wzrostu substancje pobiera z gleby. By ją ocenić warto wykonać analizę gleby w okresie jesienno-zimowym lub wczesnowiosennym.

CO LUBI KUKURYDZA?

Aby prawidłowo się rozwijać kukurydza potrzebuje azotu. Jeżeli chodzi o mikroelementy, najbardziej wrażliwa jest na niedobory manganu, boru, cynku i miedzi. Potrzebuje też wyjątkowo dużo magnezu, dlatego na glebach ubogich w ten pierwiastek możliwości jej uprawy mogą być bardzo ograniczone. Zbilansowane mikroskładniki pomagają roślinie przetrwać stresy środowiskowe, takie jak susza czy nadmierna wilgotność gleby. 

Szybkość pobierania makroskładników jest różna w poszczególnych stadiach wzrostu rośliny. Początkowo roślina korzysta z nich w niewielkich ilościach, następnie rozpoczyna intensywny pobór azotu, a w czasie kwitnienia potasu. Fosfor natomiast ma duże znaczenie dla rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy.

JAKI NAWÓZ POD KUKURYDZĘ?

Prawidłowe nawożenie zwiększa odporność kukurydzy na wahania temperatur (stres termiczny) i suszę (niedobory wody). Poprawia także skład aminokwasowy białek w roślinie. Właściwie wybrany nawóz ma ponadto wpływ na równomierne dojrzewanie i masę plonów.

  • nawożenie organiczne

Kukurydza należy do roślin, które bardzo dobrze reagują na nawożenie obornikiem. Optymalna dawka dla tego typu nawozu zależna jest od rodzaju gleby, na której prowadzona jest uprawa. Gdy zawartość próchnicy w podłożu jest niska, ilość obornika może sięgać około 40 ton/ha. W przypadku gleb bogatszych w składniki mineralne (klasy od IVa) można przyjąć, że wystarczy zastosowanie 30 ton/h. Taka ilość zapewni nam nawożenie na poziomie 130 kg azotu, 25 kg fosforu i 150 kg potasu, 140 kg wapnia i 15 kg magnezu. Kolejnym nawozem organicznym, który może być użyty do nawożenia kukurydzy jest gnojówka, najczęściej stosowana w ilości około 20 m3 na hektar. Nawóz ten dostarcza znaczne ilości azotu i potasu. Obornik najlepiej stosować jesienią, gnojowicę jesienią i wiosną, a gnojówkę wiosną. Należy pamiętać przy tym o odpowiednim zmniejszeniu dawek nawozów mineralnych.

  • nawożenie mineralne

Nawożenie mineralne kukurydzy powinno być bardzo dobrze zbilansowane. Ze względu na prawie trzykrotnie większe pobieranie przez roślinę potasu niż fosforu, najlepszym wyborem są nawozy kompleksowe o szerszym stosunku P:K. Nawozy wieloskładnikowe najlepiej stosować pod orkę i dobrze wymieszać z wierzchnią warstwą gleby (10-20 cm).  Termin rozpoczęcia nawożenia zależy od rodzaju gleby. Jesień to najwłaściwszy czas dla gleb ciężkich, a wiosna dla gleb lekkich.

Sprawdź: Superfostat Prosty https://agrochest.pl/oferta-agrochest/superfosfat-prosty/

Korn-Kali https://agrochest.pl/oferta-agrochest/korn-kali/

Nawozy wieloskładnikowe https://agrochest.pl/oferta-1/nawozy/wieloskladnikowe/

  • nawożenie azotem

Azot to bardzo ważny pierwiastek w uprawie kukurydzy. Wykazuje on najsilniejsze działanie plonotwórcze i decyduje o zawartości skrobi, włókna surowego i tłuszczu w ziarnie. Roślina najlepiej wykorzystuje go z nawozów naturalnych i organicznych. Nawożenie warto zacząć już wiosną pod uprawy przedsiewnie (50-70% całkowitej dawki). Kukurydza potrzebuje azotu szczególnie w lipcu i sierpniu (od 4-5 fazy liścia) ze względu na wysoką temperaturę, która wzmaga mineralizację azotu z gleby. Aby pokryć zapotrzebowania rośliny w tej fazie i zapewnić szybkie odżywienie najczęściej stosowane jest nawożenie dolistne, na które kukurydza bardzo dobrze reaguje.

Sprawdź: program nawożenia dolistnego.

PAMIĘTAJ!

Dawki nawozów powinny być dostosowane do wysokości zaplanowanego plonu i zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Dnia 9 lutego 2024 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu profesora Jacka Długosza na temat dostępności składników pokarmowych względem bioróżnorodności gleby. Profesor Grzegorz Lemańczyk przedstawił wykład na temat hybrydowej ochrony fungicydowej roślin pt. ,,Hybrydowa ochrona fungicydowa roślin-przyszłość czy konieczność”. Błażej Serkowski oraz Hubert Jasiński przedstawili innowacyjny wpływ naszych produktów na zdrowy rozwój roślin. Po zakończonej konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz osiągniętymi plonami w ostatnich latach.