BIO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów , firma Agrochest wprowadza na rynek naturalne preparaty biologiczne do ochrony roślin.

BaktiPlant

Preparat, który wzmaga aktywność metaboliczną roślin i działa zapobiegawczo. Zawiera w swoim składzie kompozycję opartą na mikroorganizmach, które poprzez wydzielenie metabolitów mogą na drodze konkurencji eliminować drobnoustroje chorobotwórcze lub znacznie ograniczać rozwój fitopagenów.

HeptaPlant

Jest produktem zawierającym wysoko przyswajalny kompleks miedzi, wykazującym działanie systemiczne do stosowania w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, pełniącym funkcje odżywcze, poprawiającym zdrowotność rośliny, utrudniającym porażenie przez patogeny.

BONANZA

Preparat tworzący lepką powłokę, która unieruchamia i uśmierca organizmy szkodliwe.